Linnéa Hedkvist
Ordförande och kassör

ordforande#noraforskare.se

Ingrid Berglund                                                    

Styrelseledamot                          

ingrid.berglund#noraforskare.se                        

Kerstin Grek
Sekreterare
sekreterare#noraforskare.se

 

Birgitta Magnusson
Styrelseledamot

birgitta.magnusson#noraforskare.se

 

Lars Öjebo
Styrelseledamot , kursledare
kursledare#noraforskare.se

 

 

 

 

 

 

Mona Hallin                                                          Styrelsledamot                        redaktor#noraforskare.se

 

 Ylva Högberg
Styrelseledamot och webmaster, 
ylva.hogberg#noraforskare.se