Styrelsen har en vakant ordförandepost. Valberedningen och styrelsen arbetar med att hitta en ordförande för vår förening. Tillsvidare så fungerar styrelsen som interimstyrelse och vi turas om med att upprätta dagordningen för våra möten.

 

Ingrid Berglund
Kassör
kassor#noraforskare.se

 

Birgitta Magnusson
Styrelsledamot

birgitta.magnusson#noraforskare.se

 

Lars Öjebo
Styrelseledamot , kursledare
lars.ojebo#noraforskare.se

 

Leif Broms
Styrelseledamot och webmaster, 
webmaster#noraforskare.se

 

 

 

Lena Crommert
Sekreterare
sekreterare#noraforskare.se

 

Linnéa Hedkvist
Styrelseledamot 

linnea.hedkvst#noraforskare.se

 

Tord Johansson
Styrelseledamot
tord.johansson#noraforskare.se

 

Anna Magnusson
Styrelseledamot och redaktör
redaktor#noraforskare.se