Linnéa Hedkvist
Ordförande 

ordforande#noraforskare.se

Mats Eliason                                                     Styrelsledamot            mats.eliason#noraforskare.se               

Ingrid Berglund
Kassör
kassor#noraforskare.se

 

Birgitta Magnusson
Sekreterare

sekreterare#noraforskare.se

 

Lars Öjebo
Styrelseledamot , kursledare
kursledare#noraforskare.se

 

 

 

 

 

 

Mona Hallin                                                          Styrelsledamot mona.hallin#noraforskare.se

 

 Leif Broms
Styrelseledamot och webmaster, 
webmaster#noraforskare.se

 

 Anna Magnusson                                    Adjungerad i styrelsen                                          redaktor#noraforskare.se