Utflykt till Älvestorp 2016-09-18 foto:Leif Broms

Den 18 september gjorde Nora släktforskare en utflykt till Älvestorp. Väl framme så tog Marianne Sörenson emot oss och bjöd in oss i köket för att berätta om bygden, skolan, Herrgården, kraftverket  Gruvorna och hyttan vid Halvarsnoren.

Besök gärna Mariannes hemsida www.alvestorp.com


1 copy
2 copy
Pelargonfönster
Byvandring i Älvestorp
Obebott
Huslängan kallas för Katekesen
6 copy
24 copy
Kraftverket som ägs av Karlskoga kommun.
Ruinen efter en klensmedja.
klensmedjan.
Kraftverket och herrgården.
5 copy
Herrgården
15 copy
Samling vid herrgården.
Där borta........
17 copy
13 copy
11 copy
Forskarveteraner.
Sjön Halvarsnoren.
Båtvrak tidigare transportör av malm
Fören på båtvraket.
26 copy
Rester av hyttan vin Halvarsnoren.
Marianne tackas för fin guidning