Förslag dagordning styrelsemöte med Nora släktforskare 2021-03-18,
kl 18.00, digitalt via Zoom

 

  1. Mötets öppnande

 

  1. Godkännande av dagordning
  2. Föregående protokoll
  3. Skrivelser

-       Enkät från GöteborgsRegionens Släktforskare ang Släktforskardagarna i Göteborg den 13 - 15 augusti

 

  1. Ekonomi och budget

-       På banken idag 9 942,47 kr

-       I kassan 0 kr

-       kopiator

 

  1. Årsmötet den 17 mars

Mejl till alla medlemmar med information om digitalt möte skickades den 17 februari

Föreläsare?

Valberedningen, Örjan har hoppat av. Ingrid och Ylva har avböjt omval. Birgitta vill avgå.

Zoom, Linnea har beställt länk hos Studiefrämjandet

Dagordning, se förslag

Årsberättelse, se förslag

Ekonomisk berättelse

Revisonsberättelse

  1. Nora 1921 

-       rapport från arbetsgrupp Lars, Mona och Linnea

-       förslag ansökan om bidrag

  1. Anno Domini juni

  2. Övriga frågor