Föreningen Nora släktforskare. Verksamhetsberättelse 2020

 

 1. Styrelse

Styrelsen har under året bestått av följande personer

 

Ordförande och kassör                Linnea Hedkvist

Sekreterare                                  Kerstin Grek

Kursansvarig                                Lars Öjebo

Ledamot                                       Birgitta Magnusson

Ledamot                                       Mona Hallin

Ledamot                                       Ingrid Berglund

Ledamot                                       Ylva Högberg

 

Adjungerad webmaster                Else-Marie Saker

 

 1. Revisorer

Föreningens revisorer har under året varit Jan William-Olsson och Peter Jansson. Revisorssuppleant har varit Ingvar Hultman.

 

 1. Valberedning

Örjan Ståhl har varit föreningens valberedare.

 

 1. Medlemmar

Medlemsantalet var 2020-12-31 133 personer.

 1. Årsmöte och styrelsemöten

Årsmötet hölls den 25 februari 2020 och 27 medlemmar deltog. Förutom årsmötesförhandlingar bjöds deltagarna på en uppskattad föreläsning av Airi Tervaniemi som pratade om boken ”Finska berättelser från Bergslagen”, utgiven av Lindesbergs kommun.

 

Under 2020 har sju protokollförda styrelsemöten hållits. Uppehåll under perioden april – augusti pga pandemin.

 

 1. Föreningens aktiviteter 2020
 • Den 18 januari fanns föreningen på biblioteket för att fira Släktforskningens dag. Temat för året var ”Officerare och soldater, deras liv och bostäder”. I samarbete med Hembygdsföreningen Noraskog visades bilder från det regemente, T2N, som fanns i Nora i mitten av 1900-talet.

 

 • I samband med Öppet hus på Allaktivitetshuset den 8 februari genomfördes Släktsök som gav ett mycket bra gensvar i form av många besökare och nya medlemmar. Ytterligare ett Släktsök genomfördes på biblioteket i mars.

 

 • I mars kom Corona-pandemin på allvar till Sverige vilket innebär stora restriktioner för samhället men också för vår förening. Planerade aktiviteter som Släktsök, torsdagsöppen Forskarstuga, utflykter, föreläsningar och släktforskningskurser ställdes in.

 

 • I början av 2020 fortsatte arbetet med projektet ”Nora 1921 – året då demokratin föddes i Sverige” i samarbetet med Hembygdsföreningen Noraskog. Tanken var att under våren 2020 att bjuda in till studiecirklar för att undersöka hur det såg ut i Nora för 100 år sedan och målet var att ta fram en utställning som kunde visas under sommaren 2021. Pga pandemin var detta arbete tvunget att skjutas fram och sedan senhösten 2020 pågår nu arbetet igen. Målet är nu en utställning sommaren 2022.
 • Under 2020 har ett nummer av föreningens tidning Anno Domini givits ut (december). Mona Hallin har varit redaktör för tidningen.

 

 • Föreningens hemsida www.noraforskare.se ger uppdaterad information om föreningens verksamhet. Under 2020 har Else-Marie saker varit webbansvarig. Förenings Face-Book-sida används också för information om aktiviteter och andra släktforskningsfrågor. Lars Öjebo har under året varit ansvarig för sidan.

 

 • Föreningens lokal finns sedan flera år i Noras stationshus. Pga dålig tillgänglighet eftersom den ligger på andra våningen har vi under året letat efter ny lokal utan resultat. Förfrågningar har ställts till ett flertal fastighetsägare. Frågan är fortsatt prioriterad under 2021.
 1. Slutord

 

Verksamhetsåret 2020 har för Föreningen Nora släktforskare, precis som för hela samhället, verkligen varit annorlunda. Från mars och framåt har i stort sett all verksamhet legat nere. Styrelsemöten har under hösten digitalt och tankar som fanns på att under hösten försöka genomföra Släktsök och torsdagsöppet i Forskarstugan har fått skrinläggas. Pandemin har också inneburit negativ ekonomisk påverkan på föreningen. Tack vare ett bidrag från Sparbanksmiljonen under hösten kunde vi klara likviditeten för föreningen.
Vi ser nu framåt igen och hoppas att vi kan starta om verksamheten någon gång under 2021. Vi tittar på olika digitala lösningar som kanske kan användas både för möten, kurser mm, om så behövs. 

 

 

Nora i februari 2021

 

 

 

Linnéa Hedkvist                                                 Birgitta Magnusson

 

 

Lars Öjebo                                                         Ingrid Berglund

 

 

Mona Hallin                                                        Kerstin Grek

 

 

Ylva Högberg